Welkom bij Animare

Animare betekent 'bezielen, inspireren, prikkelen, versterken, tot leven wekken'.
En dat is wat ik als psycholoog het liefste doe: mensen versterken en begeleiden die van harte willen leven.
Je kunt bij mij terecht voor individuele- en relatietherapie.

Van Harte Leven

Van Harte leven betekent leven met oprechte aandacht en 'hart' voor de wereld om je heen, voor anderen en jezelf.
Je ervaart je verankerd in jezelf en wanneer je opnieuw uit evenwicht raakt, weet je je weg terug te vinden naar dat centrum diep van binnen waar je innerlijke rust, vervulling, vrede en liefde kunt ervaren.
Waar je met je hart kunt zien wat met je ogen alleen niet lukt: mindful je eigen beelden, verwachtingen, gedachten & overtuigingen, ervaringen en gevoelens waarnemen. En waar je je echte intentie en motivatie voor je gedrag kunt onderzoeken zonder schaamte en oordeel. De ervaring leert dat dit opruimt en ruimte creëert voor nieuwe richtingen.

'Bewust worden van wat je echt beweegt, is de basis voor verandering.' 

Luisteren om te begrijpen

Bewust zijn van wat er in je omgaat en beamen wat je denkt, voelt en wilt, vergroot niet alleen je vermogen tot zelf-compassie  maar ook je vermogen om met anderen mee te voelen en je in hen te verplaatsen. Het helpt je te leren luisteren met je hart wat met je oren alleen niet lukt: luisteren om te begrijpen wat er in de ander omgaat in plaats van te luisteren en direct te reageren op basis van wat je denkt te horen. Niet alleen de relatie met je partner, maar ook die met je ouders, kinderen, vrienden, collega's, buren, enzovoort, zal hierdoor harmonieuzer worden.

'Hoe stiller je wordt, hoe meer je kunt horen'  ~ Roemí

Kwetsbaar en Veerkrachtig

Door meer in contact te zijn met je hart, en mild te onderzoeken wat er in je omgaat, zul je vaker in staat zijn vanuit rust te handelen en minder impulsief emotioneel reageren op wat er gezegd en gedaan wordt. Je blijft kwetsbaar - je kan nog steeds geraakt worden door wat er gebeurt - maar je voelt je minder snel gekwetst omdat je je van binnen steviger verankerd voelt. Wanneer je je steeds minder uitgedaagd of aangevallen voelt, voorkom je dat je verhardt of verslapt en je defensief opstelt. Je blijft beter in staat je open, ontvankelijk en warmer op te stellen naar jezelf en je omgeving. Je ontwikkelt veerkracht waardoor je flexibel meebeweegt met wat zich aandient zonder te buigen of te barsten. Je ontwikkelt een sterke ruggengraat, een flexibele wervelkolom en een open, vriendelijke, nieuwsgierige voorkant; oftewel een 'Strong back, Soft front'.

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van innovatie, creativiteit en verandering. Het is de bron van hoop, empathie, verantwoordelijkheid en authenticiteit."  ~  Brené Brown

Realiteit

Misschien voel jij je, bewust of onbewust, niet altijd veilig en stevig verankerd en ervaar je dat je, in bepaalde situaties, snel van slag en uit balans bent. Je voelt je misschien gekwetst, genegeerd, niet gezien, niet gewaardeerd, onder druk gezet of zelfs beledigd, miskend en onderschat door anderen. Je ervaart gevoelens van pijn, verdriet, onzekerheid, angst, stress, machteloosheid, irritatie, boosheid en woede in je lijf. Het kan ook zijn dat je steeds minder voelt of niet weet wat je voelt. Je reageert wellicht door jezelf in bepaalde situaties aan de buitenkant af te sluiten, door je schuil te houden, door je te verdedigen of door anderen aan te vallen. Waarbij je de kans loopt te verharden en onverdraagzaam te worden of te verslappen en een slachtoffer houding aan te nemen. Zowel verharden als verslappen kost veel energie en belemmert onze gezonde, natuurlijke ontwikkeling.

Afhankelijkheid en Autonomie

Met beide reacties maken we ons bovendien te afhankelijk van anderen. Of zoals Joan Halifax - die 'strong back, soft front' introduceerde - het verwoordt: 'Maar al te vaak komt onze zogenaamde kracht voort uit angst, niet uit liefde; in plaats van een sterke rug te hebben, hebben velen van ons een verdedigde voorkant die een zwakke ruggengraat beschermt. Met andere woorden: we lopen broos en defensief rond en proberen ons gebrek aan vertrouwen te verbergen.'

Een sterke, flexibele rug of ruggengraat heeft te maken met ons stevig verankerd voelen in onszelf en in het leven. Het heeft betrekking op het vertrouwen in het vermogen tot groei en ontwikkeling dat in ieder van ons huist. Vertrouwen op de groei en ontwikkelkracht van het leven zelf.Een open, zachte, nieuwsgierige voorkant ontwikkelen we volgens mij wanneer we ons bewust zijn van onze onderlinge verbondenheid en van onze onderlinge afhankelijkheid. We ervaren het leven allemaal op onze eigen manier, vanuit ons eigen perspectief, onze eigen beelden, aannames en verwachtingen. We hebben elkaar nodig, niet alleen om te overleven, ook voor feedback zodat we onze vertekende, onrealistische beelden en vertekende verhalen over onszelf, anderen en het leven - die onze innerlijke harmonie en relaties met anderen verstoren - bewust worden en leren herkennen. We hebben de interactie met elkaar en de interesse in elkaar nodig, willen we ons werkelijk ontwikkelen en uitgroeien tot de mens die we in wezen kunnen zijn.

Vertrouwen en moed

Vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van onszelf en anderen geeft ons moed de realiteit onder ogen te komen, wat er ook gebeurt, en wat er ook is, in onze innerlijke ervaringswereld en in de wereld om ons heen. Het stelt ons telkens opnieuw in staat bruggen te slaan en ons met elkaar en de wereld te verbinden en verzoenen. Het helpt ons veerkracht te ontwikkelen: wat ons raakt, kunnen we nog steeds als hevig ervaren, maar haalt ons niet meer onderuit. We buigen maar breken niet.

'Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?', vroeg de jongen. 'Help', antwoordde het paard.'  ~ Charley Mackesy

Het vergt moed lastige situaties onder ogen te zien en niet langer uit de weg te gaan. Het vergt ook moed te beseffen dat je er alleen niet uitkomt en hulp vraagt. Misschien ervaar je problemen in de relatie met iemand anders. Misschien ben je niet tevreden over jezelf of mis je de verbinding met jezelf en verzamel je op dit moment de moed om hulp te vragen.

Bewustwording, de basis voor verandering

Hulp vragen bij Animare betekent dat niet alleen over anderen praat maar dat je ook bereid bent jezelf - je eigen manier van denken, voelen en doen - te onderzoeken. Omdat je beseft dat je alleen directe invloed hebt op jezelf en op hoe je omgaat met wat je overkomt.
Zelfonderzoek vereist moed maar schept ook een enorme innerlijke kracht.

'Durven is je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen.'   - Søren Kierkegaard

We beschikken als mensen over een enorme creatieve kracht. Ook jij, al ervaar je dat momenteel misschien niet. Jij bepaalt wat je aandacht geeft, wat je in jezelf laat groeien en wat niet. Alleen jij kunt jezelf aansturen en in beweging brengen.
Je creëert, zonder je hiervan altijd bewust te zijn, al doende je eigen pad, je eigen leven in relatie met anderen en de wereld om je heen. Iedere dag opnieuw door al de grote en kleine, bewuste en onbewuste keuzes die je maakt. Of je nu zelf de regie voert of de regie uit handen geeft en de weg van iemand anders volgt, het is wel jouw keuze.
Je bewust worden van je keuzes en van wat er in je omgaat, ligt ten grondslag aan iedere verandering die je nastreeft.

Waar wacht je nog op?

Ik help je graag bij het versterken van jezelf, het ontwikkelen van meer autonomie, het ontwikkelen van een gezond en realistisch gevoel van eigenwaarde, het nemen van moedige beslissingen en het ontwikkelen van veerkracht. Zodat je weer van harte kunt leven.

'Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risico's nemen, regels breken, fouten maken, en plezier maken.'  ~ Mary Lou Cook

Pauline Hofstra