Wat ik belangrijk vind

Persoonlijk contact in een ontspannen sfeer

Animare Pauline Hofstra
Pauline Hofstra

Bij mij vind je een plek waar je kunt praten, huilen, lachen, en stil kunt zijn. Een plek waar je zonder te worden beoordeeld kunt onderzoeken wat er in je omgaat en nieuwe wegen kunt verkennen, maar ook een plek waar níets hoeft.

Jouw behoeften

Je bent uniek, met je eigen unieke ervaringen, eigenschappen en leefsituatie. Daarom pas ik mijn begeleiding aan op wat jij nodig hebt. Begeleiding vanuit Animare betekent maatwerk.

Een goede klik

Naast psycholoog ben ik ook gewoon mens. Natuurlijk hoop ik dat het tussen ons zal klikken. Ervaar je dat niet? Dan kun je op ieder moment het traject beëindigen.

Goede kwaliteit

Ik besteed veel tijd aan (bij)scholing, supervisie en intervisie, zodat ik breed geschoold blijf en meer voor je kan betekenen.

Mens en wereldbeeld

Altijd een geheel

Doen en ervaren, en op basis van die ervaring opnieuw keuzes maken. Daar geloof ik in. Vanuit de overtuiging dat we op ieder moment 'heel' zijn en nooit 'af'.  'Heel' in de zin van 'één geheel', niet in de zin van 'onaangeroerd'.

Net als een beukenootje 'één geheel' is, zich ontwikkelt tot een 'heel' plantje en doorgroeit tot een 'hele' beuk. Altijd 'één geheel', misschien hier en daar geschonden en nooit 'af'. Zolang we leven, ervaren we, groeien we en ontwikkelen we ons als mens. Hoeveel inzichten we ook opdoen, we zijn nooit uitgeleerd. Hoeveel innerlijke vrede we ook ervaren, deze zal altijd door nieuwe gebeurtenissen worden verstoord. In het leven is niets zeker en leven betekent  omgaan met nieuwe situaties, met onzekerheid.

Ik ben omdat Wij zijn

Als mens zijn we niets zonder onze relatie met andere mensen en de wereld waarin we leven. We ontstaan uit, bestaan in en worden de mens die we zijn door relaties met andere mensen. We bouwen verder op het werk van generaties voor ons en dragen het stokje over aan de generatie na ons. Mens worden en zijn we nooit alleen.

Als mensen maken we onderdeel uit van de wereld waarin we leven. We zijn als individu en gemeenschap onlosmakelijk verbonden met alles wat er is en leeft.  Alles wat we doen, heeft gevolgen voor anderen en de wereld om ons heen. Als ik jou respecteer, respecteer ik mezelf. Als ik jou aanval, val ik mijzelf aan. Als ik de aarde uitbuit, buit ik mijzelf uit. Onze vrijheid gaat daarom gepaard met verantwoordelijkheid. Wat we vandaag doen, heeft gevolgen voor de wereld en de mensen van morgen. Jouw vrijheid is daarom net zo belangrijk als mijn vrijheid.

We kunnen als mens veel zelfstandig maar niets alleen. We zijn afhankelijk van elkaar en op onderlinge samenwerking aangewezen. Daarom streef ik naar een wereld waarin iedereen zich aanvaard en erbij voelt horen. Waar menselijkheid, gemeenschapszin, solidariteit, wederzijds begrip en compassie, respect en rechtvaardigheid vanzelfsprekend zijn.

Mens zijn, is mens worden

Søren Kierkegaard schreef "Het leven is geen probleem dat moet worden opgelost maar een werkelijkheid die moet worden beleefd". Leven is een werkwoord. Mens zijn, betekent voor mij daarom ‘iedere dag mens worden’ door te doen en ervaren. Door moeilijkheden te overwinnen, ontwikkelen we veerkracht en versterken we onze capaciteiten en vaardigheden. We hebben niet altijd invloed op wat ons overkomt, wel op de manier waarop we ermee omgaan.

Met aandacht leven

In mijn dagelijks leven ervaar ik dat met oprechte aandacht leven – vanuit innerlijke verbondenheid - mij helpt adequaat te handelen in steeds wisselende situaties. Met aandacht leven is niet vanzelfsprekend en niet altijd eenvoudig. Het is geen toverstaf die instant geluk brengt. Het houdt in dat je je van binnen open opstelt en niets uit de weg gaat. Dat je je eigen ervaringswereld en die van anderen met open, milde, vriendelijkheid kunt waarnemen en (mee)voelen; dat je moeite doet het perspectief van de ander in te nemen. Je laat je per situatie leiden door de vraag 'wat kan ik nu doen dat hier nodig is voor ons'.

Professie

In mijn praktijk begeleid ik mensen die durven onderzoeken wat ze voelen, denken en geloven dat waar is. Dit vergt moed omdat - en ik citeer opnieuw Kierkegaard - ‘Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen’.

Als psycholoog werk ik vanuit vertrouwen, aandacht, compassie en bezieling. Ik kan me goed inleven en verbinden met andere mensen en beschik over een sterk analytisch denkvermogen. Verder werk ik systemisch, ben ik optimistisch, procesgericht, spiegelend, en bij tijd en wijle directief.

Niet wat je tot nu toe hebt geleerd of van huis uit hebt meegekregen is bepalend voor wie je morgen zult zijn. Wel je innerlijke houding, de richting en waarden die je vandaag bewust kiest.

Opleiding en Ervaring

Na het VWO te hebben afgerond in 1985, heb ik zowel voltijds HBO Maatschappelijk Werk (De IJsselpoort, Kampen, BSW) als Psychologie (Universiteit Leiden, MSc) gestudeerd.

In 2005 heb ik mijn praktijk Centrum Animare opgericht, sinds 2024 kortweg Animare.

Daarnaast was ik onder meer werkzaam in het WO/HBO/MBO onderwijs als docent, trainer en coach en heb ik re-integratie trajecten in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) begeleid. Ik geniet ervan mij regelmatig bij te scholen en te laten inspireren. Zowel persoonlijk als professioneel.  Zo heb ik me bijgeschoold tot allround Encouraging Trainer (2005-2007), EFT (basis)therapeut (2013), Ademcoach (Herleva, Almere, 2016), Boundary Based Awareness Coach en Counselor (BBACC, 2019) en Self-Boundary Awareness Trainer (SBAT, 2019).
Daarnaast laat ik me graag verrassen en inspireren door muziek, kunst en cultuur, films en documentaires en door alle waardevolle mensen in mijn leven.

Van 2013 tot en met 2022 maakte ik deel uit van het docententeam en bestuur van de internationale Summerschool ICASSI.  Iedereen die zich persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen vanuit de holistische mensvisie en psychologie van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs is er van harte welkom.

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG) en de koepelorganisatie Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

Van harte welkom in mijn praktijk. Ik ontmoet je graag!

Pauline Hofstra
De Wijk