Individuele en Relatie therapie

Vanuit Animare begeleid ik volwassenen bij het (her)vinden van de kracht en vrede in zichzelf, het plezier in hun dagelijks leven en het verbeteren en versterken van relaties met andere mensen via individuele en relatietherapie.

Wanneer we ons leven aardig op orde hebben en ons geliefd, geaccepteerd en van waarde voelen in onze relaties met andere mensen, ervaren we dat het ons goed gaat en voelen we ons gelukkig, tevreden en ontspannen. Op gezette tijden kunnen we ons ook niet tevreden en ongelukkig voelen. Vaak lukt het ons zelf of met hulp van een partner, familie en vrienden ons leven een positieve wending te geven.
Wanneer dit niet lukt, kan tijdelijke ondersteuning uitkomst bieden. Je bent daarom van harte welkom in mijn praktijk.

Je kunt individueel bij me terecht maar ook samen met je partner wanneer jullie beiden je relatie willen versterken.
Hieronder tref je informatie over 1) Individuele therapie, 2) Relatietherapie, 3) Luisteren om te begrijpen,  4) Praktische psychologie en 5) Grenzen stellen met compassie.

1) Individuele therapie

Je kunt bij me terecht bij:

 • stress, oververmoeidheid, overspannenheid, burnout, onvoldoende veerkracht;
 • afname van levenslust, somberheid, verslagenheid, gevoelloosheid, leegte, onverschilligheid;
 • gevoelens van verdriet, angst (faalangst, sociale angst), onzekerheid, onvrede, irritatie en boosheid, wantrouwen;
 • weinig ervaren empathie, onvermogen tot compassie en empathie;
 • ontmoedigende, nare, destructieve gedachten en gedragspatronen;
 • emotioneel/impulsief gedrag;
 • hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit;
 • aanpassingsproblemen;
 • problemen met autonomie, bewust richting geven aan je eigen leven;
 • vragen rond authenticiteit, authentiek willen zijn;
 • assertiviteitsproblemen; het lastig vinden je eigen mening te geven, op te komen voor je eigen wensen en je grenzen aan te geven;
 • je niet gezien, niet gehoord voelen, je er niet bij horen voelen;
 • negatief of laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen; minderwaardigheid-gevoelens;
 • meerderwaardigheid-gevoelens, narcistisch gedrag;
 • identiteitsproblemen en identiteitsvragen (wie ben ik, wat wil ik);
 • innerlijke onvrede ervaren, herstel van innerlijke vrede;
 • conflicten en/ of andere problemen met andere mensen;
 • problemen in het herkennen en bewaken van je eigen grenzen en/of grenzen van anderen;
 • problemen met het kenbaar maken van je wensen in relatie met anderen (partner, kinderen, ouders, collega's, vrienden);
 • levensvragen, zingevingsvragen;
 • werkgerelateerde problemen; problemen in de omgang met collega's, leidinggevende, klanten;
 • relatieproblemen (partner, kinderen, ouders, familie, vrienden);
 • vragen over opvoeding, opvoedingsproblemen, ouderschap;

Ervaar je dat je vooruit wilt en tijdelijk lastig vooruitkomt? Motiveert je huidige situatie je tot zelfreflectie en ontwikkeling? Ben je nieuwsgierig, durf je in de spiegel te kijken? Durf je te experimenteren? Je bent van harte welkom in mijn praktijk!

Voorwaarde is wel dat je volwassen en mentaal gezond bent. Dat wil zeggen dat je: geen acute nood ervaart, zelf contact met me opneemt, beseft dat je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en gedrag, en je aan onze gemaakte afspraken houdt. Als zelfstandig psycholoog bied ik individuele en relatie therapie als begeleidingstraject aan. Ik stel geen diagnoses, behandel geen psychische stoornissen, en ben alleen tijdens kantooruren bereikbaar (meestal per mail).

Heb je hulp nodig vanwege een psychische stoornis en ernstige, acute psychische of psychiatrische problemen? Ben je erg in de war, getraumatiseerd, depressief, suïcidaal, verslaafd aan alcohol, medicijnen of drugs? Zoek dan hulp bij een GZ-instelling, bij zelfstandige GZ-psychologen en gespecialiseerde hulpverleners.

'Moed is de bereidheid te beginnen zonder enige garantie op succes.'   ~ Johann Wolfgang von Goethe

2) Relatietherapie

Vraag jij je wel eens af ‘waar is die prins(es) gebleven op wie ik verliefd werd?’ en ‘waar is de persoon die ik vroeger was?’ Lijkt de ijstijd in jullie relatie te zijn aangebroken en willen jullie de boel weer opwarmen?

Voor lief nemen

Weet je nog wat je vroeger zo leuk vond aan jullie relatie, aan je partner? Merk je dat je nu meer let op wat je niet leuk vindt? Denk je vaak ‘daar gaan we weer!’ Nemen jullie elkaar steeds vaker voor lief? Voel je je niet gehoord en niet begrepen? Luisteren jullie voornamelijk om impulsief te reageren in plaats van elkaar te willen begrijpen?

Als je deze situatie herkent, is het de hoogste tijd voor relatieonderhoud. Leren ‘Luisteren om elkaar te begrijpen’ kan jullie daarbij helpen. Want alleen als we oprecht naar elkaar luisteren vanuit de wens elkaar te willen begrijpen – en elkaar dus niet snel van repliek dienen- ontstaat er echt contact. En dat kan knap lastig zijn. We beoordelen het gedrag van onze partner meestal op basis van onze ervaring. “Ik voel me aangevallen, dus jij valt mij aan!” Terwijl we ons eigen gedrag beoordelen op basis van onze intentie. “Ik bedoel het goed, dus jij hoeft je niet zo … te voelen.”

“Liefde zit er niet alleen maar, als een steen. Het moet worden gemaakt, als brood; telkens opnieuw gemaakt, nieuw gemaakt.”  ~ Ursula K. Le Guin

Je geliefd voelen is niet ‘houden van’.

Veel mensen reageren ‘lief’ wanneer ze zich geliefd voelen. Wanneer ze zich een periode minder of niet geliefd voelen, slaat de twijfel toe. Houd ik nog wel van je? Maar ‘houden van’ is meer dan een aangenaam gevoel als reactie op ‘lief’ gedrag van je partner.

‘Houden van’ is proactief en vloeit voort uit de innerlijke houding: ‘ik wil dat jij je geliefd voelt door mij’. Wanneer je op deze manier van je partner houdt en je partner van jou, voelen jullie je beiden geliefd.

“Liefde is geen emotie, Liefde is een relatie, een verhouding.”  ~ Rudolf Dreikurs

Houden van elkaar is iets dat je doet en kunt ontwikkelen. Het is geen gevoel dat uit de lucht komt vallen en er in één keer niet meer is. Het heeft alles te maken met aandacht en oprechte interesse voor elkaar en het serieus nemen van elkaars perspectief.

“Liefde betekent actief bezig zijn met het leven en de groei van de ander.”   ~ Irvin D. Yalom

Jij en Ik

Wanneer we verliefd zijn en een relatie beginnen, gedragen we ons als partners onbewust op een manier die door de ander als prettig wordt ervaren. Hierdoor voelen we ons beiden geliefd, geaccepteerd en waardevol.

De zonzijde

We ervaren verbondenheid en willen graag bij elkaar zijn. We zoeken vaak lichamelijke nabijheid, vertrouwen elkaar en elkaars goede bedoelingen.
We ontspannen en zijn op ons best: vriendelijk, behulpzaam, vergevingsgezind, grappig, geduldig, begripvol, geïnteresseerd, meelevend, vergevingsgezind. Op deze manier overbruggen èn verkleinen we keer op keer de afstand die er is en ervaren we nabijheid.

De schaduwzijde

Wanneer er problemen ontstaan, gedragen we ons als partners onbewust op een manier die door de ander als onprettig wordt ervaren. Hierdoor voelen we ons beiden vaak afgewezen, onbegrepen, bekritiseerd, niet gezien, niet gehoord, of zelfs waardeloos. We ervaren afstand tot onze partner en stress.

In een poging onszelf te beschermen, te verdedigen of de oude – in onze ogen ‘normale’ – situatie op te eisen, gedragen we ons meestal niet zo best: we reageren onvriendelijk, afstandelijk, koel, aanvallend, kritisch, betweterig, verdedigend, angstig, onderdanig, (conflict) vermijdend. Met als resultaat nog meer afstand, nog meer onbegrip, nog meer gevoelens van eenzaamheid.

Patroon doorbreken

Het kan lastig zijn alleen of met z’n tweeën het tij te keren. Zeker als jullie blijven steken in oude beelden, conclusies, verwijten, ruzie maken, omzeilen, vermijden en negeren. Waardoor echt naar elkaar luisteren niet lukt omdat jullie beiden gehoord en begrepen willen worden. 

“Liefde heerst niet, maar zij vormt – en dat is meer”  ~ Johann Wolfgang von Goethe

Wil je als partner de boel weer vlot trekken en ben je bereid naar je eigen aannames en aandeel te kijken? Is het je wens te leren luisteren naar je partner zonder vooroordeel, om hem of haar echt beter te leren kennen? Dan is relatietherapie iets voor jullie.

“Volwassen liefde is liefhebben, niet geliefd zijn.”  ~ Irvin D. Yalom

Hebben jullie hulp nodig vanwege ernstige problemen zoals overspel en/of agressie, een alcohol-, drugs-, medicijn-, seks-, gok-, chat- of game-verslaving, zoek dan hulp bij een gespecialiseerde therapeut via de GGZ. Je huisarts kan jullie hierbij adviseren.

3) Luisteren om te begrijpen

Leren luisteren om jezelf en anderen goed te begrijpen is een belangrijk onderdeel van alle begeleidingstrajecten. Het houdt in dat we met ons hart willen en durven kijken en luisteren naar wat er is, naar wat er in onszelf en in anderen omgaat. Luisteren om te begrijpen vergt een zachte, milde, vriendelijke en nieuwsgierige houding. Een houding die we bewust kunnen aanleren en weer tot leven kunnen wekken. Een open, milde houding die ons helpt meer 'vragen te stellen' en minder 'vast te stellen' (denken te weten wat de ander bedoelt, iets vinden van wat de ander zegt, oordelen). Waardoor we beter in staat zijn ons eigen perspectief en dat van anderen te onderzoeken en serieus te nemen.

We nemen immers alles wat we zien en horen 'gekleurd' waar op basis van wat wijzelf 'normaal' vinden. En vergeten daarbij dat iedereen dat doet. Wat voor ons normaal is, hoeft voor een ander niet normaal te zijn. Iedereen beschikt over een persoonlijke, unieke, innerlijke ervaringswereld vol beelden, ervaringen, aannames, overtuigingen, verwachtingen. Ons hiervan bewust zijn helpt ons de open, milde, nieuwsgierige houding te ontwikkelen die nodig is om onszelf en anderen beter waar te nemen, te aanvaarden en te begrijpen. En ook om ons aangeboren vermogen tot meevoelen en invoelen te blijven ontwikkelen.

Wie te veel op de automatische piloot leeft, eet zonder echt te proeven, luistert zonder echt te horen, kijkt zonder echt te zien.  ~  Jon Kabat-Zinn

Wanneer we onszelf en anderen van harte leren waarnemen, aanvaarden en begrijpen, zijn we in staat bruggen te slaan, ons verbonden te voelen en te doen wat nodig en helpend is. We leren bovendien grenzen te stellen op een duidelijke, respectvolle manier.

4) Praktische psychologie

In mijn werk maak ik onder andere gebruik van de holistische, sociale en optimistische psychologie van Alfred Adler, één van de grondleggers van de moderne psychologie.
'Gemeenschapszin' is het centrale begrip in zijn mensvisie en heeft betrekking op het feit dat we als mensen onderling verbonden zijn en daardoor ook op samenwerking met elkaar zijn aangewezen. We kunnen veel zelfstandig maar niets alleen. Gemeenschapszin verwijst naar onze intrinsieke motivatie op een positieve manier te willen bijdragen aan het welzijn van anderen en de wereld waar we deel van uitmaken. Het is gebaseerd op onze menselijke behoefte dat we niet slechts moeten weten dat we erbij horen maar dit ook moeten ervaren in onze relaties met anderen. Ieder mens heeft het nodig zich welkom, geaccepteerd en de moeite waard te voelen. Daarom wordt gemeenschapszin ook wel 'gemeenschapsgevoel' genoemd.

Voelen dat we er onvoorwaardelijk bij horen, dat we (goed) genoeg zijn zoals we zijn, dat we mee mogen doen en van waarde zijn voor anderen, dat er aandacht voor ons is, zorgt er voor dat we ons veilig voelen, vertrouwen ontwikkelen en verankerd (gegrond) raken in onszelf. Het ontspant en haalt het beste bij ons naar boven. Het motiveert ons op een constructieve manier bij te dragen zonder ons zorgen te maken over onze positie ten opzichte van anderen. Zodat we onze aandacht zonder ruis kunnen richten op het doen wat nodig is. Voor anderen en onszelf. Hier en nu. Vanuit betrokkenheid, oprechte interesse en zorg voor de wereld waarin we leven.
Ervaren dat we er onvoorwaardelijk bijhoren helpt ons nieuwe uitdagingen aan te gaan, nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen, fouten te maken en ervan te leren, moed en veerkracht te ontwikkelen wanneer het tegenzit. Het helpt ons een realistisch zelfbeeld en een gezond gevoel van eigen waarde te ontwikkelen en ons gelijkwaardig te voelen aan anderen. We durven onszelf te laten zien zoals we zijn, zonder masker, zonder ons bijvoorbaat al te hoeven bewijzen of indekken. We leven open en oprecht, zijn betrokken bij onze omgeving en mild en meelevend in het contact met anderen. We staan in voor onszelf,  en komen respectvol voor onszelf en anderen op wanneer dit nodig is. We ontwikkelen een 'strong back, soft front': een stevige en flexibele ruggengraat en een open, warme houding.

'Gelijkwaardigheid is de ziel van vrijheid; er is in feite geen vrijheid zonder gelijkwaardigheid.' - Frances Wright

Iedereen wordt geboren met gemeenschapsgevoel. Als pasgeboren baby ervaren we immers nog geen scheiding tussen onszelf, anderen en de wereld om ons heen. Wat we van anderen en de wereld ervaren, ervaren we als eigen. Zonder dat we ons hiervan bewust zijn, ervaren we verbondenheid met wie er bij ons en wat er om ons is.
Hoe ons gemeenschapsgevoel zich ontwikkelt, is afhankelijk van de manier waarop we onbewust gaan denken over ons zelf in relatie tot anderen en de wereld waarin we leven. Misschien zijn we op basis van onze ervaringen gaan geloven dat we er alleen onder bepaalde voorwaarden bijhoren. Dat we iets moeten doen of juist moeten laten om ons geaccepteerd, goed genoeg of erbij te voelen horen. Dat we moediger, harder, zachter, rustiger, vriendelijker, afhankelijker, agressiever, geduldiger, behulpzamer, assertiever, (on)zichtbaarder, vrolijker of gehoorzamer moeten zijn.

We ontwikkelen onbewust 'ruis' en nemen nieuwe situaties niet meer onbevangen waar. Bij alles wat we doen scannen we hoe er gereageerd wordt en of dit in lijn is met wat wij inmiddels verwachten en als normaal zijn gaan beschouwen.

Voelen we ons voorwaardelijk (of helemaal niet) geaccepteerd, niet (genoeg) geliefd, niet gehoord, niet gezien, niet serieus genomen, miskend, onderschat of onbegrepen, dan zijn we snel geneigd dit bevestigd te zien in nieuwe situaties en gedragen we ons er ook naar. Wanneer we ons minderwaardig of juist meer waard voelen dan anderen, beïnvloedt dit hoe we ons eigen gedrag en dat van anderen waarnemen. Onze gekleurde waarneming en ons gedrag kan er mede toe bijdragen dat we problemen ervaren in de relaties met dierbaren, vrienden, buren en collega's.

Ik nodig je van harte uit te onderzoeken wat er gebeurt en wat je ervaart in situaties die voor jou problematisch zijn of stress opleveren. Dit vergt moed en mildheid:

 • Moed omdat alle verandering begint met ontregeling en vaak ervaren wordt als 'je evenwicht verliezen'. Moed helpt ons onze angst te overwinnen en te doen wat nodig en helpend is. In dit geval 'ontregeling, onzekerheid en disbalans ervaren.
 • Mildheid omdat we geneigd zijn snel te oordelen en ergens iets van te vinden (vaststellen) wat juist het proces van onderzoek (vragen stellen) en heling belemmert. Mildheid in de betekenis van 'vriendelijk, groothartig, vergevingsgezind, zachtaardig' helpt ons de realiteit - alle prettige en onprettige gedachten, beelden, overtuigingen en gevoelens - waar te nemen, te erkennen en beamen. Dit wordt vaak als bevrijdend ervaren waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven en nieuwe stappen.

'Tussen een gebeurtenis en jouw reactie zit een ruimte waarin je kunt kiezen hoe je reageert.'   ~ Viktor E. Frankl

Als mens zijn we ieder moment één in denken, voelen en handelen. We hebben het stuur van ons leven zelf in de hand ook al zijn we ons er niet altijd bewust van en ervaren we dit ook niet altijd zo. We zijn geen slachtoffers van ons verleden maar actieve vormgevers van ons eigen leven. We kunnen altijd anders. Ik help je graag bij het onderzoeken van je unieke ervaringswereld, je persoonlijke bewegingsstijl, het bewust, mild en moedig richting geven aan je leven en  het ontwikkelen van een 'strong back, soft front'.

5) Grenzen stellen met compassie

Veel mensen hebben moeite met het aanvoelen en aangeven van hun eigen grenzen en/of het aanvoelen en respecteren van de grenzen van anderen. Wat kun je doen als je onbewust de grens van iemand anders overschrijdt? En wat kun je doen als anderen onbewust jouw grens overschrijden? Hoe spreek je iemand hierop aan? En wat te doen wanneer iemand jouw grens niet respecteert terwijl je duidelijk hebt aangegeven wat je grens is?

Als je goed om je heen kijkt, gaan veel sociale problemen over grensconflicten. Niet alleen in het klein maar ook in het groot. De één vindt dat de grens goed is aangegeven en de ander heeft dit niet zo begrepen of negeert het gewoon. Sommige mensen denken dat, wanneer ze hun grens of wens netjes aangeven, er vervolgens ook gebeurt wat zij willen. Anderen delen alles wat ze denken en voelen, zonder zich af te vragen of dit gewenst is, zonder na te denken over de impact die dat kan hebben op anderen.

Ik begeleid je graag bij:

 • het bewust worden van je eigen grenzen en die van anderen,
 • het bewust worden van grensoverschrijdingen,
 • het onderzoeken van de manier waarop je met je eigen grens en die van anderen omgaat,
 • het onderzoeken hoe jouw grenzen (kunnen) overkomen bij anderen,
 • het ervaren dat je grenzen kunt wijzigen en bewust kunt hanteren,
 • het bewust worden van je eigen wensen en verwachtingen,
 • het onderzoeken van de manier waarop je met je eigen wensen en die van anderen omgaat,
 • het onderzoeken en ervaren wat aandacht te maken heeft met 'grens-bewustzijn'; en hoe je bewust je aandacht kunt sturen zodat je je beter van je eigen grenzen bewust bent,
 • het stellen van grenzen met compassie,
 • het herstellen van de verbinding met jezelf en anderen,
 • het ontdekken en ervaren dat duidelijke grenzen, een realistisch zelfbeeld en een gezond gevoel van eigenwaarde hand in hand gaan met de ontwikkeling van een 'Strong back, soft front' houding..

Hartelijke groet,

Pauline Hofstra
Psycholoog MA
Trainer en counselor ‘Ik-grensbewustzijn’
Ademcoach