Luisteren om elkaar te begrijpen

Als ik iemand een email stuur dan staat de volgende zin onder mijn naam: ‘Pas wanneer we luisteren om te begrijpen in plaats van te reageren, ontstaat er echt contact’.
Veel mensen die problemen ervaren in de relatie met dierbaren en collega’s vinden het een mooie zin. Vaak geven ze aan dit zelf wel te doen maar niet ervaren van hun partner, kind of collega. Maar wat houdt de zin nu precies in?

Van perspectief wisselen

Luisteren om elkaar te begrijpen betekent eigenlijk: Luisteren om meer begrip voor elkaar te krijgen.
‘Begrip krijgen voor elkaar’ heeft alles te maken met het perspectief kunnen innemen van de ander. Of te wel: even in de schoenen gaan staan van de ander. Je voorstellen dat je de ander bent. Daarvoor moet je dus eerst goed je best doen en goed leren luisteren – en eventueel doorvragen – om de ander goed te begrijpen.
Goed luisteren zonder dat je het probeert te begrijpen en te verklaren met je eigen gekleurde logica. Goed luisteren en wat je hoort verkennen, ‘proeven’, binnen laten komen…even laten rusten…misschien een verduidelijkende vraag stellen….’oren op steeltjes’ hebben….je uitstrekken naar de ander.

Gelijkwaardig maar niet gelijk

Dit alles lukt je eigenlijk alleen vanuit de overtuiging dat de ander weliswaar anders maar net zo uniek en belangrijk is als jij zelf. En dat de innerlijke mentale/psychische/ervaringswereld van de ander net zo logisch en belangrijk is als die van jou.
‘Begrip krijgen voor elkaar’ betekent dat je vervolgens niet oordeelt over wat de ander met je deelt. ‘Begrip krijgen voor de ander’ betekent wel dat je er als het ware stil bij staat en bijvoorbeeld de interne worsteling van de ander kunt meevoelen en/of voorstellen.

‘Leer, omdat je om te kunnen spreken eerst moet kunnen luisteren, spreken door te luisteren’.

Wanneer we deze kunst leren beheersen, vallen we meestal eerst ook letterlijk even stil. We houden vanzelf onze mond wanneer we dat andere denken en voelen ‘proeven’ en ervaren.
Als we elkaar echt op deze manier serieus nemen en onze relatie met anderen willen verbeteren, gaan we vervolgens als vanzelf samen op zoek naar oplossingen waar we ons beiden in kunnen vinden.
En heus, dit valt met vallen en opstaan prima te leren!

Pauline Hofstra
Januari 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *