Doorleven

In mijn praktijk begeleid ik veel mensen die op de een of andere manier vastlopen in hun leven. Ze zeggen soms ‘ik word geleefd’ of ‘ik voel me niet vrij’ of ‘ik durf me niet vrij te uiten en te bewegen’. Wanneer ik vraag hoe ze zouden willen leven, krijg ik antwoorden als ‘ontspannen’, ‘vrij’, … Read More

Zelf bewust je relatie versterken

We willen allemaal een fijne relatie met onze partner en we zijn meestal bereid ons daarvoor in te zetten. Ook wanneer we niet tevreden zijn, blijven we vaak bij onze partner en proberen we naar vermogen het tij te keren. Omdat we begrijpen dat een relatie een zaak van twee personen is. En beseffen dat we … Read More

Jezelf zijn, is jezelf worden

Veel mensen vragen zich wel eens af ‘wie ben ik nu echt?’ Anderen hebben het idee dat ‘ze zichzelf zijn kwijtgeraakt’. Wat betekent het als je de vraag stelt ‘wie ben ik nu echt?’ In veel gevallen willen mensen zichzelf beter leren kennen. Door bijvoorbeeld een pas op de plaats te maken en hun overtuigingen, … Read More

Gevoelens veilig delen, hoe doe je dat?

Leven betekent in relatie staan met mensen, dieren, de wereld om je heen. Iedere dag ervaren we nieuwe situaties, die we waarnemen en waar we betekenis aan geven. We ervaren gevoelens die het gevolg zijn van de conclusies die we trekken op basis van wat we zien, horen, aanraken, proeven of ruiken. We kunnen ook … Read More

Compliment of Waardering

Alfred Adler en Rudolf Dreikurs waren grote voorstanders van ‘bemoedigen’ (anderen en jezelf) in plaats van ‘loven, prijzen en bestraffen’. Maar hoe zit het nu met het geven van complimenten? Hoe uit je dan je waardering op een bemoedigende manier? En is er een verschil tussen een compliment en het uiten van je waardering? Complimenten geven … Read More

Gevoelens leren delen

Wat we van ‘opvoeden’ weten, is wat we zelf aan opvoeding hebben ervaren. Ook al heb je een opleiding tot leerkracht, onderwijsassistent, of pedagogisch medewerker gevolgd, veel ouders gebruiken onbewust dezelfde opvoedingsmethoden die ze zelf vroeger hebben ervaren. Daar is op zich niets mis mee. Het is ook niet zo vreemd. We worden geboren met … Read More

Compassie & Empathie

Over compassie en empathie wordt tegenwoordig veel geschreven. Hierbij verschillen de meningen afhankelijk van de gehanteerde definities bij de beide begrippen. Echt contact ervaren Alfred Adler schrijft in Mensenkennis (2016, Bijleveld Utrecht) over ‘gevoelsintuïtie’, een gave die volgens hem bij mensen zeer sterk is ontwikkeld. Volgens Adler is het “onmogelijk met een ander mens werkelijk … Read More

Begrip krijgen voor elkaar

Luisteren om elkaar te begrijpen Als ik iemand een email stuur dan staat de volgende zin onder mijn naam: ‘Pas wanneer we luisteren om te begrijpen in plaats van te reageren, ontstaat er echt contact’. Veel mensen die problemen ervaren in de relatie met dierbaren en collega’s vinden het een mooie zin. Vaak geven ze … Read More

Communicatieproblemen

Elkaar ‘mis verstaan’ Bij relatieproblemen wordt vrijwel altijd genoemd dat er sprake is van ‘communicatieproblemen’. In de praktijk blijkt vervolgens dat een misverstand vaak ook werkelijk betekent: ‘elkaar mis verstaan’. Ook partners die elkaar al jaren kennen, begrijpen elkaar wel eens verkeerd. Veel partners begrijpen of accepteren het niet dat de ander hem of haar … Read More

Bewust leven

Mijn rode draad Als ik naar de keuzes kijk die ik tot nu toe in mijn leven heb gemaakt, zie ik een ‘rode draad’: een terugkerend patroon. Keer op keer kies ik ervoor ‘ergens in te plonsen’. Ik begin aan iets nieuws zonder te weten of het ook echt wat voor me is. Soms vanuit … Read More