We willen allemaal een fijne relatie met onze partner en we zijn meestal bereid ons daarvoor in te zetten.

Ook wanneer we niet tevreden zijn, blijven we vaak bij onze partner en proberen we naar vermogen het tij te keren. Omdat we begrijpen dat een relatie een zaak van twee personen is. En beseffen dat we door middel van onze eigen innerlijke houding en ons eigen gedrag een positieve invloed kunnen hebben.

Toch gedragen we ons onbewust anders wanneer we niet tevreden zijn. We ervaren meer afstand en dragen daar zelf meestal ook aan bij. Let bij wijze van oefening eens op je lichaamshouding. Hoe sta je, hoe zit je als jullie met elkaar praten en naar elkaar luisteren? Ons lichaam liegt nooit. Oprechte interesse en een open houding komen tot uitdrukking in ons lichaam.

We zijn in eerste instantie geneigd onszelf te beschermen. We doen meestal wat goed en logisch is voor ons. En dat is niet per definitie wat goed is voor ons samen, voor onze relatie.

“Volwassen liefde is liefhebben, niet geliefd zijn.”   ~  Irvin D. Yalom

Tips

Hieronder volgen een paar opmerkingen en tips waarvan is gebleken dat ze helpen in de praktijk.

  • Neem elkaar niet voor lief. Praat met elkaar. Toon oprechte belangstelling voor elkaar en neem de tijd voor elkaar. Zet het geluid van je telefoon uit en leg je telefoon weg. Ga ervan uit dat je je partner nooit helemaal kent.
  • Luister met aandacht vanuit een oprechte wens je partner te willen begrijpen. Denk niet dat je ‘al weet wat er komt’, denk niet voor elkaar. Luister ‘met oren op steeltjes’ en ga er niet te snel vanuit dat je weet wat je partner bedoelt. Laat elkaar uitpraten en val je partner niet in de rede.
  • Je partner is anders dan jij en denkt en voelt zich anders dan jij. Probeer je daarom te verplaatsen in je partner. En als je het toch denkt te weten, check altijd of dat wat jij denkt ook echt waar is.
  • Stop met het geven van kritiek. Start met het uiten van waardering. Voor alles dat je voor lief neemt. Voor alle (onhandige) pogingen het anders, beter te doen. Ook als je zelf de waardering mist van je partner.
  • Ga uit van de goede intentie van je partner. Misschien zijn jullie langzaam ontmoedigd geraakt en lijkt het alsof de ‘wil’ er niet meer is. Warm het vuurtje weer op, maak het veilig: ontwapen jezelf en zeg bijvoorbeeld: ‘ik wil het weer leuk hebben met je, ik zou zo graag weer met je willen lachen’.
  • Neem elkaars wensen en grenzen serieus. Stel je oordeel uit, stel vragen wanneer je iets niet goed begrijpt.
  • Wanneer de emoties hoog oplopen, zeggen en doen we vaak dingen waar we later spijt van krijgen. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en bied je verontschuldigingen aan wanneer je over de schreef bent gegaan.
  • Verwacht niet dat jullie relatie na 1 goed gesprek weer helemaal oké is. Een relatie heb je niet, een relatie betekent iedere dag bewuste aandacht hebben voor elkaar.
  • Accepteer dat je oké en genoeg bent zoals je bent en je partner ook. Stel je verwachtingen bij, wees realistisch en richt je aandacht op wat goed gaat. Alles wat je aandacht geeft groeit.

“Liefde zit er niet alleen maar, als een steen. Het moet worden gemaakt, als brood; telkens opnieuw gemaakt, nieuw gemaakt.”   ~ Ursula K. Le Guin

Boeken

Lees je graag? Hier een paar boekentips: ‘Houd me vast’ (Sue Johnson), ‘Blijf toch bij me’ (Petra Deij), ‘Krijg de liefde die je wilt’ (Harville Hendrix & Helen La Kelly Hunt), ‘Verslaafd aan Liefde’ (Jan Geurts), ‘Learning Couples’ (Zivit Abramson).

Luisteren om elkaar echt te begrijpen

Wanneer we onze relatie willen versterken, is het nodig dat we beseffen dat we allemaal onze eigen werkelijkheid, ons eigen perspectief hebben. En dat het perspectief en de logica van onze partner net zo vanzelfsprekend is voor hem/haar als mijn perspectief en logica dat is voor mij.

Je verplaatsen in je partner is niet hetzelfde als je partner gelijk geven. Het betekent dat je je kunt voorstellen en meevoelen hoe het is om je partner te zijn.

Pas wanneer we bereid zijn ons te verplaatsen in het perspectief van onze partner, en hem of haar beter willen leren kennen, ontwikkelen we meer wederzijds begrip, acceptatie en ervaren we ook meer verbondenheid.

Daarvoor hoef je niet op elkaar te lijken. Luisteren vanuit de wens elkaar echt te willen horen, zien en begrijpen, slaat en brug en baant het pad waarop we elkaar in rust en vrede kunnen ontmoeten.

We leren respectvol rekening met elkaar en onszelf te houden. Liefde gaat nooit ten koste van iets of iemand.

“Liefde betekent actief bezig zijn met het leven en de groei van de ander.”   ~  Irvin D. Yalom

Het kan lastig zijn alleen of met z’n tweeën het tij te keren. Zeker als jullie blijven steken in oude patronen (beelden, conclusies, verwijten, ruzie maken, omzeilen, vermijden en negeren) waardoor echt naar elkaar luisteren niet lukt.
Aarzel niet, neem contact met me op. Ik help jullie graag!

Pauline Hofstra

PS  Hebben jullie hulp nodig vanwege ernstige problemen zoals overspel en/of agressie, een alcohol-, drugs-, medicijn-, seks-, gok-, chat- of game-verslaving, zoek dan hulp bij een erkende relatietherapeut of de GGZ.